#2 - Definition of target group (CZ)

#2 - Definition of target group (CZ)
V tomto Quick Wins Michal Kosař hovoří o úspěšné kampaňi na získávání zaměstnanců. Zaměřili se na novou definici cílové skupiny a změnu inzerce a kreativy. Důležité je mluvit správně na kandidáty a znát jejich Customer experience. Dále je potřeba mít nastavenou celou cestu pro cílovou skupinu. Byla vytvořena nová kreativa v lokalitách Prostějov a Ostrava, která cílila na regionální hrdost. Důležitým prvkem byl nový claim a sdělení potřeb kandidátů. Komunikace byla upravována se zaměstnanci a po měsíci byl zaznamenán nárůst CV o 215 %. Branding byl levnější než monitoring job boardů a přidal hodnotu dlouhodobosti. Celý proces výběru pozice trval 1 rok, ale výsledky byly úspěšné a získali 3 krát více CV za měsíc. 
HubSpot Video